Dokumenty

!!!!!!! INFORMACE !!!!! 

Vážení klienti a rodinní příslušníci,

omlouváme se, ale vzhledem ke zdražování potravin dochází od 1. ledna 2018 ke zvýšení cen za ubytování a stravu. Platný ceník od ledna 2018 je uveden v dokumentech u každé služby.

 

V případě, že budete chtít podat žádost buď na službu domov pro seniory, žadáme Vás o dodání těchto dokumentů:

  • Žádost o poskytnutí sociální služby - domov pro seniory
  • Dodatek k žádosti
  • Vyjádření praktického lékaře

Vyplněné dokumenty doneste buď osobě na adresu Habrová 2 (vždy ale po telefonické domluvě, tel. 284 829 871) nebo je pošlete poštou na stejnou adresu a uveďte na obálce jméno Mgr. Lenka Krylová.

 

V případě, že se jedná o žádost na odlehčovací službu, dodejte tyto dokumenty:

  • Žádost o poskytnutí sociální služby - odlehčovací služba
  • Dodatek k žádosti
  • Vyjádření praktického lékaře
  • Ceník služeb Ošetřovatelského domova Praha 3 - odlehčovací služby

Vyplněné dokumenty doneste buď osobě na adresu Pod lipami 44 (vždy ale po telefonické domluvě, tel. 284 829 872) nebo je pošlete poštou na stejnou adresu a uveďte na obálce jméno Eva Malá, DiS.

Dokumenty pro přijetí - domov pro seniory

Dokumenty pro přijetí - odlehčovací služby

Rozpočet OŠD Praha3

 


nenalezena žádná položka

Left