< návrat zpět

Návštěva pana faráře

7. března 2017 nás navštívil pan farář Vít Uher z římskokatolické farnosti u sv. Prokopa.

Left