< návrat zpět

Habrová 2654/2

V objektu Habrová se nachází pouze služba domov pro seniory, která je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definována jako pobytová služba, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností a to zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kde se poskytují tyto služby

 

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstrávání osobních záležitostí

 

Cílová skupina jsou: 

 • mladší senioři od 65 let věku do 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let 

Vzhledem k tomu, že naším zřizovatelem je MČ Praha 3, upřednostňujeme k přijetí seniory, kteří mají trvalé bydliště na Praze 3.

 

Do Domova nepřijímáme seniory 

 • s demencí narušující kolektivní soužití
 • s dezorientací v prostoru
 • s infekčním onemocněním
 • s psychickým onemocněním v akutním i chornickém stavu
 • s nezvládnutou závislostí na návykových látkách a alkoholu
 • s Alzheimerovou chorobou
 • ve stavu, který vyžaduje služby sociální prevence
 • ve stavu, který narušuje kolektivní soužití, ohrožující sebe nebo okolí
 • ve zdravotním stavu, který vyžaduje poskytování 24 hodinové zdravotnické péče

 

V našem objektu Habrová máme tuto kapacitu lůžek: 

Typ pokoje počet pokojů
jednolůžkový 12
dvoulůžkový 28
třílůžkový 1

Celková kapacita je tedy 71 lůžek. 

 

V případě zájmu o přijetí nebo dalších informací kontaktujte prosím naše sociální pracovnice.

 

Left