< návrat zpět

Individuální cvičení chůze

Klientům, kteří se nemohou zúčastnit skupinového cvičení, se věnujeme při individuálním cvičení, které pomáhá zlepšovat jak fyzický, tak i psychický stav.
K individuálnímu cvičení patří nácvik soběstačnosti a chůze s kompenzačními pomůckami ( chodítko, berle ), které klientům zajišťuje rodina ve spolupráci s praktickým lékařem klienta.

ch1ch1

Left