< návrat zpět

Pod lipami 2570/44

Jedná se o pobytovou službu. Tato služba je určena seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek nebo zajistit péči o seniora, např. pokud pečující osoba odjede na dovolenou.
Podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 44 je tato služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc při osobní hygieně

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištní stravy

  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • pomoc při uplatnění práv

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Služba je poskytována na dobu od 1 týdne až na 3 měsíce (dle §44 zák.108/2006 Sb.). Uživatelům této služby je poskytováno ubytování, strava a služby sociálně zdravotní péče. Také nadstandardní (fakultativní) služby.

 

Kapacita našeho zařízení na odlehčovací služby je 7 míst. Odlehčovací služby jsou poskytovány ve dvou pokojích s následující obsazeností

 

Ženy

třílůžkový pokoj

čtyřlůžkový pokoj

 

 


 


Left