< návrat zpět

Skupinová cvičení

V našem domově se provádí denně skupinová cvičení, která pomáhají udržovat fyzickou aktivitu a pohybové schopnosti našich klientů.

Dále se provádí cvičení s míčem, které zlepšuje postřeh a koordinaci pohybů. Věnujeme se také nácviku správného dýchání, které je u starších lidí velmi důležité. Skupinové cvičení zároveň vytváří u klientů kontakt mezilidského vnímání.

cv1cv1

Left