< návrat zpět

Vernisáž obrazů

Vernisáž obrazů Stanislava Duška

Dne 30. září 2015 se v OŠD Pod lipami konala vernisáž obrazů Stanislava Duška, která nesla název Dar života. Jeho díla jsou určena těm, kteří nemohou díky svým zdravotním omezením navštěvovat různá kulturní místa. Zahájení vernisáže bylo určeno především klientům, zaměstnancům zařízení a autorově blízké rodině. Úvodní řeč přednesla ředitelka zařízení paní Zuzana Novotná. Představila autora a smysl této vernisáže. Přítomen byl také ředitel domova pro seniory Hagibor, pan Martin Roth, který se při této příležitosti seznámil s prostředím, klienty a zaměstnanci OŠD. Při zahájení dostal slovo i autor obrazů. Mluvil o zkušenosti, kterou prožil u lůžek a jakým způsobem tahle zkušenost ovlivnila jeho tvorbu. Poté se všichni zúčastnění mohli podívat na jeho tvorbu, byl zde prostor pro společné povídání a příjemný čas strávený u kávy. Stanislav Dušek má k seniorům blízko. Je to jedenáct let, co pracuje jako ošetřovatel u lůžek. Setkání se stářím, které není vždy aktivní, ho vedlo k tomu, aby svůj pohled na svět a lidi, kteří ho obklopují, převedl na plátno. Jeho díla jsou veselá, pozitivní a abstraktní. Každý si v nich může najít to své. Z děl je cítit přesah do duchovního světa a do světa čtyř živlů. „Dar života“ byl inspirován zkušeností s narozením jeho první dcery.

Strana:  1 2   další »
Strana:  1 2   další »

Left