Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace
Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je jen 75 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 12.00 do 12.30 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Přihlášení a odhlášení obědů lze telefonicky od pondělí do Pátek v době 8:30-11:30.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz

Oznámení

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), podáváme informace o zdravotním stavu klientů pouze osobně rodinným příslušníkům.

Ošetřovatelský domov Praha 3,
příspěvková organizace


Aktuálně / upozornění

Očkování klientů

Ošetřovatelský domov Praha 3 dnes 11. 1. 2021 očkoval své klienty! Minulý týden jsme veškeré naše úsilí směřovali k co nejrychlejší vakcinaci našich klientů. Dnes odborně vyškolené a připravené zdravotní sestřičky pod vedením úžasné paní doktorky zvládly oočkovat téměř všechny klienty!

Směřujeme k radostným zítřkům!

Číst celé »

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK OŠD PRAHA 3 – DOMOV PRO SENIORY

Poslání organizace

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.

OŠD Praha 3 usiluje o vytvoření důstojného prostředí s důrazem na individuální potřeby jednotlivých klientů, zachování jejich původního životního stylu, úctu, kvalitu a podporu stávající soběstačnosti.

OŠD Praha 3 poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Odlehčovací službu.

Služba Domov pro seniory je poskytována na adrese OŠD Praha 3: Habrová 2654/2, Pod lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 a jedná se o dlouhodobou pobytovou službu.

Odlehčovací služba je poskytována na adrese OŠD Praha 3: Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 a jedná se o krátkodobou pobytovou službu (max. 3 měsíce).

Cílovou skupinu tvoří:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

 • starší 50 let

Službu mohou využívat osoby s trvalým pobytem na území hl. města Prahy. Osoby, které mají trvalý pobyt v MČ Praha 3, jsou upřednostňovány.

Kapacita zařízení

Budova v ul. Habrová: 70 míst
Budova v ul. Pod Lipami: 24 míst (z toho 7 míst je Odlehčovací služba)
Celkem: 94 míst

Sociální službu nemůžeme poskytnout žadateli pokud:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny sociální služby, nebo není volná kapacita v zařízení
 • osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence ve stádiu vyžadujícím stálý dohled druhé osoby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu
 • zdravotní stav vyžadující zvláštní odbornou péči, kterou OŠD Praha 3 není schopen v rámci personálu ani vybavení poskytnout zájemci (žadateli), který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby
 • osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči

Zásady služby:

 • individuální přístup
 • respektování
 • kvalitní služba a profesionalita
 • důraz na lidskou důstojnost
 • vstřícnost a laskavost personálu ke klientům
 • podpora v soběstačnosti
 • odbornost pracovníků a snaha o rozvoj služby
 • týmová spolupráce

Cíle služby

 • Snaha o snižování následků nepříznivé sociální situace klientů, pro kterou nás vyhledali.
 • Důsledné dodržování a respektování základních lidských práv klientů, zákonů ČR, Smlouvy o poskytování sociální služby, Domácího řádu, Etického kodexu OŠD Praha 3 a vnitřních pravidel, které jsou součástí Domácího řádu OŠD Praha 3
 • Lidský a profesionální přístup ke klientům, spolupráce s klienty, jejich rodinami a blízkými osobami.
 • Poskytování kvalitní péče, sociální a zdravotnické služby v oblasti podpory a pomoci běžných denních činností klientů s důrazem na zachování jejich maximální soběstačnosti.
 • Odlehčení rodinným příslušníkům klientů v každodenní péči o klienta.

Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.