Vážení dárci a přátelé domova

Velké poděkování skupině Lady bikers Prague za sponzorský dar – pianino, které využijí naši senioři v Habrové k poslechu při společenských akcích a mají také možnost si na něj zahrát.

Moc děkujeme také Farní charitě Praha 3 za poskytnutí finančního daru v hodnotě 4. 000 Kč, který bude sloužit k zakoupení pianina do Budovy od Lipami.

Velké poděkování Nikol Homolové za zapojení Ošetřovatelského domova do projektu Radost pro seniory, který již třetím rokem pomohl našim seniorům splnit jejich vánoční přání. Velký dík patří také všem lidem, kteří se do projektu zapojili.

  • K vybavení společných prostor s radostí přijmeme starý dobový nábytek, knihovny, obrázky, obrazy, dekorace, předměty dříve používané
  • Rádi bychom zpříjemnili klientům pobyt na zahradě. Za tímto účelem udělá všem radost bezpečný, pohodlný nejlépe dřevěný zahradní nábytek
  • Pro zkvalitnění života v našem domově jsou nezbytné různé polohovací pomůcky, kvalitní elektricky nastavitelná lůžka, ergonomické pomůcky a potřeby k vybavení pokojů, pomůcky a potřeby k rozvoji volnočasových aktivit

S radostí a vděčností od vás přijmeme dary věcné i finanční. Prosím kontaktujte nás na …

Poděkování

Velmi děkujeme spolku ,,Stáří s aktivní tváří“ a zvlášť paní magistře Báře Hornychové za pravidelné organizování výletů pro naše klienty. Klienti jsou nadšeni, že mohou vyjít ven, spoustu toho zažít a mít se na co těšit. Děkujeme

Talíře s víkem pro naše klienty

Vážení dárci a sponzoři, obracíme se na vás s prosbou. Vzhledem ke každodenní dovážce jídel do naší druhé části domova, které se nachází v ulici Pod lipami, bychom potřebovali 25 kusů talířů s víkem, které vidíte na obrázku. Jídlo tak bude převáženo komfortněji a bezpečněji. Obrovské díky všem.

nadfobi

Trénovací přístroj Motomed

motomed konec