V případě, že budete chtít podat žádost na službu domov pro seniory, žadáme Vás o dodání těchto dokumentů:

• Žádost o poskytnutí sociální služby – domov pro seniory
• Dodatek k žádosti
• Vyjádření praktického lékaře

Vyplněné dokumenty doneste nejlépe osobě na adresu Habrová 2654/2 (nejlépe po telefonické domluvě, tel.: 284 829 871), nebo je pošlete poštou na stejnou adresu a uveďte na obálce jméno Mgr. Lenka Krylová.

V případě, že se jedná o žádost na odlehčovací službu, dodejte tyto dokumenty:

• Žádost o poskytnutí sociální služby – odlehčovací služba
• Dodatek k žádosti
• Vyjádření praktického lékaře
• Ceník služeb Ošetřovatelského domova Praha 3 – odlehčovací služby

Vyplněné dokumenty doneste nejlépe osobě na adresu Pod lipami 2570/44 (vždy ale po telefonické domluvě, tel.: 284 829 871tel.: 284 829 872, mobil.: 770171538) nebo je pošlete poštou na stejnou adresu a uveďte na obálce jméno Eva Malá, DiS. (PO, ST, PA – kancelář Habrová, UT, ČT – kancelář Pod lipami)

Do Domova nepřijímáme seniory: 

• s dezorientací v prostoru
• s infekčním onemocněním
• s psychickým onemocněním v akutním i chronickém stavu
• s nezvládnutou závislostí na návykových látkách a alkoholu
• s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou
• ve stavu, který narušuje kolektivní soužití, ohrožující sebe nebo okolí
• ve zdravotním stavu, který vyžaduje poskytování 24 hodinové zdravotnické péče

domácí řád Habrová

domácí řád Pod Lipami

Dokumenty pro přijetí – Domov pro seniory

informace pro nastupující klienty

dodatek o poskytování sociální služby

informace o poskytování sociální služby

vyjádření praktického lékaře

žádost o poskytování sociální služby

ceník služeb

Dokumenty pro přijetí – odlehčovací služby

informace pro nastupující klienty

dodatek o poskytování sociální služby

informace o poskytování sociální služby

vyjádření praktického lékaře

žádost o poskytování sociální služby

ceník služeb

Rozpočet OŠD Praha 3

rozpočet na rok 2019

střednědobý výhled rozpočtu
na období 2020 – 2024

rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu 
na období 2021 – 2025

Výroční zprávy OŠD Praha 3

výroční zpráva 2019

výroční zpráva 2018

výroční zpráva 2017