Ošetřovatelský domov Praha 3 sídlí v Praze na Žižkově. Skládá se ze dvou zařízení, tedy z Habrové 2654/2 a objektem v ulici Pod lipami 2570/44. Nabízí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dva typy služeb:
Domov pro seniory a Odlehčovací služby
Habrová 2654/2

V objektu Habrová se nachází pouze služba domov pro seniory, která je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definována jako pobytová služba, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností a to zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kde se poskytují tyto služby
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina jsou: 
mladší senioři od 65 let věku do 80 let věku
starší senioři nad 80 let 

Vzhledem k tomu, že naším zřizovatelem je MČ Praha 3, upřednostňujeme k přijetí seniory, kteří mají trvalé bydliště na Praze 3.

V našem objektu Habrová máme tuto kapacitu lůžek: 
• jednolůžkový – 11 pokojů
• dvoulůžkový – 28 pokojů
• třílůžkový – 1 pokoj

Celková kapacita je tedy 70 lůžek

Pod lipami 2570/44

Jedná se o pobytovou službu. Tato služba je určena seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek nebo zajistit péči o seniora, např. pokud pečující osoba odjede na dovolenou.
Podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 44 je tato služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištní stravy
poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatnění práv
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Služba je poskytována na dobu od 1 týdne až na 3 měsíce (dle §44 zák.108/2006 Sb.). Uživatelům této služby je poskytováno ubytování, strava a služby sociálně zdravotní péče.

Kapacita našeho zařízení na odlehčovací služby je 7 míst. Odlehčovací služby jsou poskytovány ve dvou pokojích s následující obsazeností:

• třílůžkový pokoj – ženy
• čtyřlůžkový pokoj

Dále v našem objektu Pod lipami máme tuto kapacitu lůžek: 
• jednolůžkový – 3 pokoje
• dvoulůžkový – 7 pokojů

Celková kapacita je tedy 24 lůžek

Do Domova nepřijímáme seniory: 

s dezorientací v prostoru
s infekčním onemocněním
s psychickým onemocněním v akutním i chronickém stavu
s nezvládnutou závislostí na návykových látkách a alkoholu
s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou
ve stavu, který narušuje kolektivní soužití, ohrožující sebe nebo okolí
ve zdravotním stavu, který vyžaduje poskytování 24 hodinové zdravotnické péče

ZŘIZOVATEL

Zřizovatel: Městská část Praha 3
Registrace: 1292613, 9880838
Druh služby: domov pro seniory, odlehčovací služby
Bankovní spojení: 12666379 kód banky: 0800
IČ: 65990641
IČZ: 3242000
www.praha3.cz

Spolupracujeme s dobrovolníky a dobrovolnickými organizacemi 

Adra Česká republika

Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz

HESTIA

U Slovanky 2162/11
182 00 Praha 8
www.hest.cz

Doosan Infracore Europe B.V.

Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8, Czech Republic
www.doosan.com

Kompletní vzdělávací servis

Na Vrších 307, Sázava
kvsakce@kvsakce.cz
www.kvsakce.cz

Mezi námi o.p.s.

Československého exilu 1888/4
143 00 Praha 4
mezi-nami.cz/cs/

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

Smetanova 1450
560 02 Česká Třebová
www.petrklice.cz

Euromedia Group, a.s.
Ing. Kristýna Marková

Nádražní 896/30
150 00 Praha 5
www.euromedia.cz

Jarmila Brablecová Krňávková

www.cestazasvetlem.cz