ZŘIZOVATEL

Zřizovatel: Městská část Praha 3
Registrace: 1292613, 9880838
Druh služby:
domov pro seniory, odlehčovací služby
Bankovní spojení: 12666379 kód banky: 0800
IČ: 65990641
IČZ: 03300000
datová schránka: 345dwkj
www.praha3.cz

Oznámení pověřence

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.,
Pod lipami 2570/44, IČO: 65990641
tel.: 284 823 822

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Milan Hausner 
hausner.milan@praha3.cz
mobil: 777 478 654

Habrová
2654/2

Oznámení

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), podáváme informace o zdravotním stavu klientů pouze osobně rodinným příslušníkům.

Zástupkyně ředitelky

Ing. Miriam Stern
mobil: 770 171 528
stern@domovpraha3.cz

Ředitelka

Bc. Petra Gabriel Lojdová, MBA
tel.: 284 823 822
mobil: 770 171 536
gabriel@domovpraha3.cz

Asistentka ředitelky

Miroslava Wolfová
mobil: 778 427 176
tel.: 284 823 822
wolfova@domovpraha3.cz

Vedoucí úseku přímé ošetřovatelské a zdravotní péče


Mgr. Helena Fišerová
mobil: 770 171 535
fiserova@domovpraha3.cz

 

Vedoucí úseku provozně technického, personalistka

Ing. Miriam Stern
mobil: 770 171 528
stern@domovpraha3.cz

Vedoucí rehabilitace a aktivizace, ergoterapeut

Bc. Barbora Hlavatá
mobil: 770 171 527
ergoterapie@domovpraha3.cz

Vedoucí sestra
 
Vedoucí úseku sociální práce

Mgr. Lenka Dlouhá
tel.: 284 829 871
mobil: 604 820 048
dlouha@domovpraha3.cz

Nutriční asistentka

Andrea Slipčenková
mobil: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz

Koordinátor PSS

Bc. Martina Seidlová
mobil: 770 190 817
seidlova@domovpraha3.cz

Hospodářka ve
stravovacím provozu

Markéta Vrzalová
mobil: 770 195 114
vrzalova@domovpraha3.cz

Účetní – pokladní

Michaela Lemberková
mobil: 773 786 341
lemberkova@domovpraha3.cz

Sociální pracovnice

Věra Nováková
mobil: 770 196 068
novakova@domovpraha3.cz

 

 

Sesterna I. a II. patro

tel.: 284 810 143
mobil: 770 171 525

Pod lipami
2570/44

Oznámení

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), podáváme informace o zdravotním stavu klientů pouze osobně rodinným příslušníkům.

Vedoucí úseku přímé oš. a zdravotní péče

Mgr. Helena Fišerová
mobil: 770 171 535
fiserova@domovpraha3.cz

 

 

Koordinátor PSS

 

 

 

 

Sociální pracovnice

Eva Malá, DiS.
tel.: 284 829 872
mobil: 770 171 538
mala@domovpraha3.cz

 

 

Zdravotní sestry
a pečovatelky


tel.: 284 826 720
mobil: 770 171 526 

 

Fyzioterapeutka

Bc. Karin Adámková
tel.: 284 829 872
mobil: 770 171 526
adamkova@domovpraha3.cz

 

 

 

Domov pro seniory

Habrová 2654/2
130 00 Praha 3
tel.: 284 811 148

Domov pro seniory a odlehčovací služby

Pod lipami 2570/44
130 00 Praha 3
tel.: 284 826 720

Autobusem:

na zastávku Spojovací: 
109, 146, 177, 182, 183, 195, 239

na zastávku Habrová: 
155 

Tramvají:

na zastávku Spojovací:
1, 9, 11

Metrem:

na stanici Želivského a poté autobusem na konečnou (zastávka Habrová)

na zastávku Habrová: 
155